مرد عاشق هادی صدری

دانلود آلبوم هادی صدری بنام مرد عاشق
انتشار رسانه جنوبی ها

 

متن آهنگ هادی صدری مرد عاشق

 

مثه یَک خاکستری سبز توی ای شوو تاریک
سایه یه مرد غمگین توی یه کوچه باریک
به خیالوم که هنوز قلب پاکت خونه مِن
دو تا چشمونت به آواز هنوزم بهونه مِن
اما مخ در اشتباهوم ناگم مه بی گناهوم
جرم مه دوست داشتن تون تو هم که ندا جوابوم

 

متن آهنگ هادی صدری از این به بعد

از ای به بعد بین خومون تموم بو
روزن شادوم وا تو رو به شوم بو
هوندی دو روزی وا تو عادت امکه
افسوس نهوندی زندگیم حروم بو
ایکک مدا پیغوم به دست هر کس
عشق تو به هفت پشت مه بسن بس
به خو مکن خسته که خیلی وقتن
اخ امکشی مه در خونتو امبست
از ای به بعد بین خومون تموم بو
روزن شادوم وا تو رو به شوم بو
هوندی دو روزی وا تو عادت امکه

 

متن آهنگ هادی صدری کی ابو

کی ابو ب خبر بیای تو وا در
مثه مهتابی که از مغرب ازنت سر
بِم بگی دست خودوم نها که بودی
در جوابت اشک مه بشت سرا زیر
اشکونوم پاک اُکنی بگی با غصه
توی خونه صد تا چشم مواظبوم هاَ
کی ابو روی نیمکت لوُو دریا ما بنینیم
ای چه زندگین خدایا خدایا
مگه شهر ما ایشن چند تا خیابون
که ایم از چشم هم همیشه پنهون
مگه ما مناوا پای هم بومونیم
به چه نابو بهم دگه بگینیم

 

5/5 - (1 امتیاز)
تبلیغات

برچسب ها

متن موزیک مرد عاشق از هادی صدری

 

 

متن آهنگ هادی صدری مرد عاشق

 

مثه یَک خاکستری سبز توی ای شوو تاریک
سایه یه مرد غمگین توی یه کوچه باریک
به خیالوم که هنوز قلب پاکت خونه مِن
دو تا چشمونت به آواز هنوزم بهونه مِن
اما مخ در اشتباهوم ناگم مه بی گناهوم
جرم مه دوست داشتن تون تو هم که ندا جوابوم

 

متن آهنگ هادی صدری از این به بعد

از ای به بعد بین خومون تموم بو
روزن شادوم وا تو رو به شوم بو
هوندی دو روزی وا تو عادت امکه
افسوس نهوندی زندگیم حروم بو
ایکک مدا پیغوم به دست هر کس
عشق تو به هفت پشت مه بسن بس
به خو مکن خسته که خیلی وقتن
اخ امکشی مه در خونتو امبست
از ای به بعد بین خومون تموم بو
روزن شادوم وا تو رو به شوم بو
هوندی دو روزی وا تو عادت امکه

 

متن آهنگ هادی صدری کی ابو

کی ابو ب خبر بیای تو وا در
مثه مهتابی که از مغرب ازنت سر
بِم بگی دست خودوم نها که بودی
در جوابت اشک مه بشت سرا زیر
اشکونوم پاک اُکنی بگی با غصه
توی خونه صد تا چشم مواظبوم هاَ
کی ابو روی نیمکت لوُو دریا ما بنینیم
ای چه زندگین خدایا خدایا
مگه شهر ما ایشن چند تا خیابون
که ایم از چشم هم همیشه پنهون
مگه ما مناوا پای هم بومونیم
به چه نابو بهم دگه بگینیم

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.