دانلود آلبوم گروه داماهی بنام داماهی

توضیحات

دانلود آلبوم گروه داماهی بنام داماهی
انتشار رسانه جنوبی ها

تگ : #گروه_داماهی

 

[SND] 01 Damahi - Dokhtarak_01.mp3                           06-May-2019 20:51  5140k    
[SND] 02 Damahi - Yare Aziz_01.mp3                           06-May-2019 20:50  1352k    
[SND] 03 Damahi - Beman_01.mp3                             06-May-2019 20:52  4832k    
[SND] 05 Damahi - Mahaleye Khamooshan_01.mp3                      06-May-2019 20:53  4952k    
[SND] 06 Damahi - Sogand_01.mp3                            06-May-2019 20:54  6404k    
[SND] 07 Damahi - Lenjo Biveh_01.mp3                          06-May-2019 20:54  4272k    
[SND] 08 Damahi - Shabhaye Rooz_01.mp3                         06-May-2019 20:56  6328k    
[SND] 09 Damahi - Gooshvare_01.mp3                           06-May-2019 20:55  5152k    
[SND] 10 Damahi - Tarang_01.mp3                            06-May-2019 20:57  4552k    
[SND] 11 Damahi - Mordane Maradaneh (JonubiHa.CoM)_01.mp3               06-May-2019 20:57  6064k    
[SND] 12 Damahi - Seda (JonubiHa.CoM)_01.mp3                      06-May-2019 20:58  5092k    
[SND] 13 Damahi - Golboteh (JonubiHa.CoM)_01.mp3                    06-May-2019 20:59  5936k    
[SND] 14                               Damahi - Sambaye Bahar (JonubiHa.CoM)_01.mp3 

 

ترانه سرایان :
ابراهیم منصفی
محمود طلوعی
نصرک
علیخان حبیب زاده
مریم کریمی
رضا محمدی
سیروس آرین پور

آهنگ سازان :
دارا دارایی
حمزه یگانه
نصرک
علیخان حبیب زاده
ابراهیم علوی
ابراهیم منصفی
عطاالله خرم

 blankblank blank blank blank

 

محله خاموشون
در محله خاموشان شور و شین به پا بو

(در محله خاموشان شور و شیون به پا شد)

غصه مخو ای دلبر که یارم برملا بو

(غصه نخور ای دلبر ، یارم برملا شد)

دختو مال اون محله خیلی گولوم ایدا

(دختر اون محله خیلی گولم زد)

هوش از سرم ایبرد و شیطون گولم ایدا

(هوش از سرم برد و شیطون گولم زد)

در محله خاموشان شور و شین به پا بو

در محله خاموشان شور و شین به پا بو

در فصل زمستونن گل میون خارن

(فصل زمستونه ، گل میون خاره)

یارو مال اون محله سینی سووارن

(مردی از اون محله ، رو قایق سوار)

در محله خاموشان شور و شین به پا بو

در محله خاموشان شور و شین به پا بو

متن آهنگ دخترک
جنکو ما را بچار که من ای ماری جیه

(دخترک ، من را ببین که مار منو زده)

گو وئی چهمون خماری من بدطاری جیه

(با چشمان خمارش منو بدطوری زده)

م نی دل سوتکو جنک من ت دیر انبن

(دل من سوخت دختر، من و تو یکی نمی شیم)

بیا و ما را طلاک د من ت شر انبن

(بیا از هم جدا شیم، بین من و تو حتی شر هم وجود نداره)

ای جنک ماهین مرا بشف فاوا ترا بکارن لیلا

(ای دخترک ماه من تو را برای شبها و روزها می خوام)

لیلارو لیلا من ترا برات سیلا چپاچیه لیلا

(لیلا جان،لیلا، من تو را با سازو دهل به دیدن می برم)

وقتی شالا پوش اکنت درا و اگوش اکنت

(وقتی که شال می پوشی و گوشواره به گوش می کنی)

من از انان که اریت من دلکین اکنت

(من می دونم که میری و من رو دلگیر می کنی)

متن آهنگ یار عزیز

شاعر : ابراهیم منصفی

یار عزیز قامت بلندم

(یار عزیز قامت بلندم)

بی چی نتای تا عقدت ببندم

(چرا نمیای تا با هم عقد کنیم؟)

پات از حنیرن صدتا گل ایشه

(روی پاهات صد تا گل حنایی نقش بسته)

قلبم تو سینه ت ، صد منزل ایشه

(قلب من در سینه تو صد منزل داره)

بی تو م حتی وا خوم غریبم

(بدون تو من حتی با خودم هم غریبه ام)

تنهایی و غم اتکه نصیبم

(تنهایی و غم نصیبم کردی)

عشق مه و تو اینی تمنی

(عشق من و تو تمومی نداره)

وختی خاشن که پهلوم بمنی

(من ووقتی خوشم که تو کنارم بمونی)

کس نی بپرسه و ازت چه بودن

(کسی حال منو نمی پرسه)

یارن کجاین ، دشمن حسودن

(دوستام کجا هستند ، دشمن حسوده)

از شر جنتک ، از ترس شیطن

(از شر جن و از ترس شیطان)

اسفند و گشته ی بی بی ندودن

(بی بی ، اسفند و گشته دود می کنه)

متن آهنگ بمان
شاعر : ابراهیم منصفی

یار عزیز قامت بلندم

(یار عزیز قامت بلندم)

بی چی نتای تا عقدت ببندم

(چرا نمیای تا با هم عقد کنیم؟)

پات از حنیرن صدتا گل ایشه

(روی پاهات صد تا گل حنایی نقش بسته)

قلبم تو سینه ت ، صد منزل ایشه

(قلب من در سینه تو صد منزل داره)

بی تو م حتی وا خوم غریبم

(بدون تو من حتی با خودم هم غریبه ام)

تنهایی و غم اتکه نصیبم

(تنهایی و غم نصیبم کردی)

عشق مه و تو اینی تمنی

(عشق من و تو تمومی نداره)

وختی خاشن که پهلوم بمنی

(من ووقتی خوشم که تو کنارم بمونی)

کس نی بپرسه و ازت چه بودن

(کسی حال منو نمی پرسه)

یارن کجاین ، دشمن حسودن

(دوستام کجا هستند ، دشمن حسوده)

از شر جنتک ، از ترس شیطن

(از شر جن و از ترس شیطان)

اسفند و گشته ی بی بی ندودن

(بی بی ، اسفند و گشته دود می کنه)

متن آهنگ سوگند
شاعر : ابراهیم منصفی

به آن سکوت غمگین و به گفتگویت سوگند

به آن نگاه شیرین و به تار مویت سوگند

به لحظه های شادی که مرا شکوفا کردی

به عطر دلنشین و به رنگ و بویت سوگند

به هرکجا ارزان بودی ، من آرزویت کردم

دمی مرا به یاد آور ، به آرزویت سوگند

در اوج بدنامی ها تو آبرویم بودی

مرا دگر مران از خود ، به آبرویت سوگند

در اوج تنهایی ، سرود جانم بودی

صدای پاک قلبم باش ، به های و هویت سوگند

به هرکجا ارزان بودی ، من آرزویت کردم

دمی مرا به یاد آور ، به آرزویت سوگند

غریب و تنها بودم ، تو آشنایم گشتی

شدم اسیر مهر تو ، به خاک کویت سوگند

متن آهنگ لنج بیوه

شاعر : علیخان حبیب زاده

بیوه زنم و تنها دو تا چو کلک امهه

(بیوه زنی تنها هستم و دوتا پسر بچه دارم)

راه ابرم و دیربا یه دنیا مشکل امهه

(راه می برم به دریا و یک دنیا مشکل دارم)

اگه بمونم بیکار گشنه امونه چوکم

(اگر بیکار بمونم بچه هام گرسنه می مونن)

امون و صد امون آخ هیچکی نینن به فکرم

(ای امان و صد امان آخ! هیچکس به فکر من نیست)

چشن لنج؟ لنج سمرن، چشن لنج؟ لنج سمرن

(لنج چی شده، لنج خرابه)

سلامه پر خطرن ، سلامه پر خطرن

(سلامه جای پر خطریه)

اگه بحرن یا که برن سلامه پر خطرن

(چه دریا باشه چه خشکی سلامه پر خطره)

نادونم بی چه ایطو روزی میکردن خدا

(نمی دونم خداوند چرا روزی منو اینجوری کرد)

مه همون دم که مردم چوکنم ا بن رسوا

(من همون دم که بمیرم بچه هام رسوا می شن)

کاکا بشنوی گپم بعد مه زنده مندی

(برادر اگر بعد از من زنده موندی این حرفم رو بشنو)

چوکن بی بپ مه دست نراهشو بیاری

(که از بچه های بی پدر من نگهداری کنی)

چشن لنج؟ لنج سمرن، چشن لنج؟ لنج سمرن

(لنج چی شده، لنج خرابه)

سلامه پر خطرن ، سلامه پر خطرن

(سلامه جای پر خطریه)

اگه بحرن یا که برن سلامه پر خطرن

(چه دریا باشه چه خشکی سلامه پر خطره)

متن آهنگ گوشواره
ترانه این اثر به زبان محلی بندر عباسی است

جومنی سوزن گوشوارش طلاهن

(لباسش سبزه و گوشاره ش طلایی)

ناز اسیتن نو عروس و قدش کوتاهن

(تاز می کنه نو عروس و قدش کوتاهه)

روبروم نشتن نکردن نگاهم

(روبروم نشسته و نگاهم می کنه)

نادونم تو ای عزیز خودت در کجاهن

(نمی دونم عزیزم خونه تو کجاست)

آخ برم جومه سوز چک و اروش نشتن

(آخ که چقدر لباس سبز بهش می اد)

اسم تو بی همیشه رو قلبوم نوشتن

(اسم تو برای همیشه روی قلبم نوشته)

حاضرم بخاطرت جون بکنم قربن

(حاضرم بخاطرت جونم رو قربانی کنم)

اگه یک لجظه نبی موا بشم ویرون

(اگه یه لحظه نباشی ، می خوام که ویرون بشم)

یار یار یار بودم م بیمار

(یار یار یار شدم من بیمار)

یار یار یار بودم گرفتار

(یار یار یار شدم گرفتار)

متن آهنگ ترنگ
شاعر : مریم کریمی

گاهی به این سو ، گه به آن سو رفته راهم

گاهی در اوجم ، لحظه ای دیگر به چاهم

سودی ندارد بی قراری ، بس کن ای دل

کم خوش دلت با سایه هرکس کن ای دل

درجا نزن راه درازی مانده بر جا

کم به امید جاده ها ، دست دست کن ای دل

بس کن ای دل

بس کن ای دل

متن آهنگ مُردن مردانه

شاعر : ابراهیم منصفی

شش تیغه مکن صورت ای آدم دیوونه

(شش تیغه نکن صورتت رو ، ای آدم دیوونه)

کس منتظرت نینن وا سر خو مزن شونه

(کسی منتظرت نیست، سرت رو شونه نکن)

ایوم جوونی ره برگشتن هم اینینن

(ایام جوونی رفت و برگشتی هم در کار نیست)

مثل یه درختی که نابو دگه اون دونه

(مثل درختی دیگر به دونه بر نمی گرده)

حلاج که بردارن از راز و خبر دارن

(حلاج که بر داره ، از رازها خبر داره)

رازی که شو نافهمی صد عاقل و فرزونه

(رازی که صد عاقل و فرزانه هم نمی فهمن)

تو بازم اجنگیدی با دیو و دد و آدم

( تو باز هم با دیو و حیوان و آدم می جنگی)

تا بلکه وا دست پر هر رو بری خونه

(تا شاید هر روز با دست پر بری به خونه)

چشمی تو چشوم گفتن که مثل یه دیوارن

(چشمی به چشمم افتاد که مثل یک دیوار بود)

تو راه م و مردن ما بین م و خونه

(در راه من و مردن ما بین من و خونه)

نه خونه نابیم هه نه غربت و آبادی

(نه خونی نابی دارم، نه غربت و آبادی)

سرگشته و بی سامون ا ای خونه و او خونه

(سرگشته و بی سامون ، از این خونه به اون خونه)

تو مامن ابرامی سلطان بداقبالون

(تو مامن ابراهیمی ، سلطان بد اقبالها)

سرباری بشتر بس بی حجت و بی بونه

(سرباری بیشتر سه، بی دلیل و بی بهونه)

تقدیر سر پیری از م چه شوا آخر؟

(تقدیر سر پیری آخر از من چه می خواهد)

یا زندگی بختر یا مردن مردونه

(یا زندگی بهتر یا مردن مردونه)

متن آهنگ صدا
شاعر: رضا محمدی

صدا ز کالبد تن به در کشید مرا
صدا به شکل کسی شد به بر کشید مرا
صدا شد اسب و ستم روح من کشان ز پی اش
به خاک بست و به کوه و کمر کشید مرا
بگو کدامین نقاش ناموافق بود
که با تو دیده همواره ترکشید مرا
چه بیم داشت که از ابتدای خلقت من
غریب و کج خلق و دربر کشید مرا
دو نیمه ساخت مرا پس تو را کشید از من
پس از کنار تو آن سوتر کشید مرا
میانمان دری از مرگ کرد نقاشی
به میخ کوفته در پشت در کشید مرا
دگر کشید تورا ، دگر کشید مرا
یک استکان چای از خیر و شر کشید مرا
تو را شکر ساخت و در ذره های من حل کرد
سپس به سمت لبش برد و سر کشید مرا

متن آهنگ گلبوته

شاعر‌: ابراهیم منصفی

یه دفه دگه مث قدیم بی چه دل از م نابری

(یک دفعه دیگه مثل قدیم چرا از من دل نمی بری؟)

دزدکی ناگهم ناکنی از زیر جلبیل زری

(دزدکی نگاهم نمی کنی از زیر روسری زری)

یادت بیار وقتی تهند دستت تو دستم تنها

(یادت بیار وقتی می اومدی ، دستت رو تو دستام می ذاشتی)

وقتی تهند هوشار ارم نرفته مستم تنها

(وقتی می اومدی هوشیار بودم ، می رفتی مستم می ذاشتی)

م و تو مث بهار و گل یک دل و یک جن استریم

(من و تو مثل بهار و گل ، یک دل و یک جون بودیم)

دور ا هم و بی همدگه هول و هراسن استریم

(دو از هم و بی همدیگه در هول و هراسون بودیم)

یه دفه دگه مث قدیم وا زیر چشی نگام بک

(یک دفعه دیگه مث قدیم ، زیر چشمی نگاهم کن)

تو خو ، تو بیداری بدو اپشت در صدام بک

(تو خواب و توی بیداری بیا از پشت در صدام بزن)

وقیتی که تو پهلوم بشی یه دنیا شور و حال امه

(وقتی که تو کنارم باشی، یک دنیا شور حال دارم)

حضور تو بس که خاشن احساس اکنم بال امه

(حضور تو از بس خوشه احساس می کنم بال دارم)

متن آهنگ سمبای بهار

شاعر : سیروس آرین پور

بارونه / بارونه

بارونه آروم بیا / بارونه آروم بیا

دونه ها / دونه ها

دونه های بارون بیا / دونه های بارون بیا

بارون بارونه زمینا تر میشه

بارون بارونه زمینا تر میشه

گلنستا جونم کارا بهتر میشه

گلنستا جونم کارا بهتر میشه

گلنسا جونم تو شالیزاره

گلنسا جونم تغضه نداره

برنج می کاره می ترسم بچاد

طاقت نداره ، طاقت نداره

زمستون میره پشتش بهاره

پشتش بهاره پشتش بهاره

آی زمستون میره پشتش بهاره

پشتش بهاره ، پشتش بهاره

دونه ها

دونه های بارون بیا

بارونه

بارونه آروم بیا

دونه های بارون بارید آروم تر

بارای نارنج داره می شه پرپر

گلنسای منو می دن به شوهر

خدای مهربون تو این زمستون

یا منو بکش یا اونو نستون

برچسب ها

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید!

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

×