تنظیم میکس و مسترینگ : استودیو پاکروان
گیتار : محمد پاکروان
ویولون : عبدالله پاکروان

 

Download 320 MP3

تبلیغات

متن موزیک صبای بعد از اِن از بهزاد محمد پور

اَی آدُمی تو غافل
غافل مَبَه تو از دِل
مال و منالِ دنیا
که خود خُ یَبرِه تیِ گِل

(ای انسان غافل
غافل از دل و درون خود مباش
مال و مطاع دنیارا با خود به زیر گل نخواهی برد)

اِنهَمَه حرصِ دنیا
هر رُز هزارتُ رویا
گَنجَکِ مالُت پُرُ
حسودی اُتهَه هرجا

(هرروز در حرص و طمع به سر میبری
و در خیالات پوچ و واهی
و گنجینه ی مالت پر اما باز حسودی بر دیگران می ورزی وچشم طمع به مال دیگران داری)

نه تاج و تختی سیِ کسی
حتی که یَک خار و خسی
هِسکَه گَهی اُشیَشا بِبَه
تُمون اَبِه هر نَفَس

(نه تاج و تخت پادشاهی کسی
نه حتی یک خار و خس ناچیز را
هیچکس به همراه خود نتواند برد
و در نهایت با تمام حرص عمرت به پایان می رسد)

نوح وَ عُمرُ لشکرُش
فرعون وَ اِن بارُ بَرُش
اِنهَمَه گنج قارون
فقط وامود خاکسترُش

(نوح با این عمر دراز و قوم و اطرافیانش
فرعون با آن قدرت و جاه طلبی اش
و قارون با نهایت گنج و مال و ثروتش
در نهایت از آنها جز خاک چیزی باقی نمانده است)

عُمرِ مُ وُ تو هم چِدِه ای
بِبِن چه هَه چِه باچِدِه ای
اِسِه ی صبایِ بعد از اِن
دَسُّ دِلُت چِه واچِده ای

(ای انسان عمر من و تو نیز در حال گذر است
در خود بنگر و ببین کم و کاستی هایت چیست
و ببین برای فردای پس از این دنیا
برای خود چه انباشته ای)

اگر که تِشکَسّه دِلی
دِل اَشکِه ای تِ منزلی
از غنچه ی مهر و وفا
صلح و صفا تِ هر دلی

(اگر که دل کسی را شکستی
دلت در خانه ات خواهد شکست
و برعکس از غنچه مهر و محبت و وفا
صلح و وفا و دوستی را خواهی جست)

خوبی وَ یَک دَسّی اگر
اُتدَ اَتا دَسّ دِگَه
شُووِ تَرَه یَک قدُمی
واپَس اَتا صُحبِ وَگَه

(کار خوب و نیک را اگر با یک دستی ببخشی
با دست دیگر خوبی خواهی گرفت
در شب تار اگر قدمی نیک برداری
صبحگاهان خوبی برای تو برمیگردد)

دِلُت بِزُ اِ دریا
دنیا اَتا تِ پَیِ پا
تُگ وامَکُ دیدَه وُ دل
سخت اَبِنِه تِ دنیا

(دلت را بزرگ بگمار و به دریا بزن
که دنیا در مقابل پاهایت زانو خواهد زد
دیده و دل خود را نسبت به مسایل سخت و تنگ نظر مکن
که بسی سختی خواهی دید)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.