دانلود آهنگ احمد رضایی بنام روز بارونی

post area

دانلود آهنگ احمد رضایی بنام روز بارونی
انتشار رسانه جنوبی ها

 

تگ : #احمد_رضایی

ﺍﻭ ﺭﻭ ﻭَﻗﺘﯽ ﺷَﻬﻮﻧﺪ ﺑﺎﺭﻭﻥ ﺗُﻨﺪﯼ
ﻣِﻪ ﻫﺮ ﭼﯽ ﻣﻨﺘﻈِﺮ ﻣﻮﻧﺪﻡ ﻧﻬﻮﻧﺪﯼ
ﭼﺸﻢ ﺍ ﺍﺷﮏ ﺗَﺮ ﻭ ﺟﻮﻧُﻢ ﺍَز ﺑﺎﺭﻭﻥ
ﺑِﯽ ﻣِﻪ ﺍﺯ ﺧﺎﻃِﺮِﺕ ﺍِﺩﺑُﺮﺩ ﭼِﻪ ﺁﺳﻮﻥ
ﻣِﻪ ﺍَز ﺧﻮﺷﺎﻟﯽ ﺣﺘﯽ ﺭَﻓﺘَﻪ ﯾﺎﺩُوﻡ
ﮐِﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮔُﻞ ﺑﯿﺎﺭوﻡ ﺩَﺳﺘِﺖ ﻫﺎﺩَﻡ
ﻣَﺨﻮﺍﺳﺘَﻪ ﻭﻟﯽ ﺍﯾﻨﺒﺎﺭَﻡ ﮐِﻪ ﺑﻮﺩِﻥ
ﺑِﺮَﺳﻮﻧﻮﻡ ﺑِﯽ ﺧﻮﻡ ﺗﺎ ﺩﯾﺮ ﻧَﺒﻮﺩِﻥ
ﺩُﺭُﺳﺘَﻪ ﺩﺳﺖ ﺧﺎﻟﯽ ﻫﻮﻧﺪَﺭﻭﻡ ﻣِﻪ
ﻭﻟﯽ ﻫﻮﻧﺪَﻡ ﻓﻘﻂ ﺑِﯽ ﺗﻮ ﺑِﮕَﻢ ﮐِﻪ
ﺗﻤﻮﻡ ﻓِﮑﺮﻭﻧﻮﻡ ﺍُﻣﮑِﺮﺩِﻥ ﻭ ﺗﻮ
ﻫﻤﻮﻧﯽ ﮐِﻪ ﭘَﺴﻨﺪ ﺍُﻣﮑِﻪ ﻣِﻪ ﺑِﯽ ﺧُﻮﻡ
ﻣﻮﺍﺳﺘَﻪ ﺗﺎ ﺑﮕﻢ ﺩﻭﺭﯼ ﺗﻤﻮﻡ ﺑﻮ
ﺑَﺴِﻦ ﻫﺮ ﭼﯽ ﮐﻪ ﭼِﺸﻤﻮﻧِﺖ ﭘَﺪُوﻡ ﺑﻮ
ﺑَﺴِﻦ ﻫﺮ ﭼﯽ ﮔﺮﯾﺦ ﺍِﺩﮐِﺮﺩ ﻭ ﺍِﺻﺮﺍﺭ
ﺗﺎ ﺭﻭﯼ ﺧﺎﺵ ﻧﺸﻮﻥ ﻫﺎﺩﻡ ﻣﻪ ﯾﮑﺒﺎﺭ
ﻣﻮﺍﺳﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﮕﻢ ﺍَﻓﺴﻮﺱ ﻧَﻬﻮﻧﺪﯼ
ﻫﻤﻮ ﺭﻭ ﮐﻪ ﺷَﻬﻮﻧﺪ ﺑﺎﺭﻭﻥ ﺗُﻨﺪﯼ

تبلیغات

بشنوید و دریافت کنید...

دانلود آهنگ احمد رضایی بنام روز بارونی
  • دانلود آهنگ احمد رضایی بنام روز بارونی
  • روز بارونی
  • احمد رضایی

برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *