رپ شروع مُکه به رو کم کُنی
بعد ماُدی که کسی رو دست مو نی
بعد مُدی تو خیابون حبس ابد
همش حقیقتن نه ادعا فقط
ادعا مَکن گردنت خوردن
هر که به ما شاخ بو پس صباش مُردن
هر که جا خوش کسی جا مو ناگنت
اوه که اگنت از ما بهترن کِن
چنگ آخرن په بکش
سرت بیارت در حد غَش
اگی رپری پس تو بش
وقتشن بخورت تو روت خَش
فرزین
شش سال نبودم همتو گپ بودی
میک اتخریدنُ خدای رپ بودی
واقعی نهیُ اصلا  گپ ازنی همش
خملی بیش نهی چطو رطب بودی
جُمه گشاد و شلوار بگ
دستمال سر سری کلاه کپ
مث ونکوک ازنت تَتُو
جای بیگی اتگفتن په تو
چیزی مگه فقط هادا کله تکون
بگه کجا هَری وقتی فرزین شخوند
….

تبلیغات

برچسب ها

متن موزیک رپخون از بدمست و فرزین

رپ شروع مکه به رو کم کنی
بعد ماُدی که کسی رو دست مو نی
بعد مُدی تو خیابون حبس ابد
همش حقیقتن نه ادعا فقط
ادعا مکن گردنت خوردن
هر که به ما شاخ بو پس صباش مُردن
هر که جا خوش کسی جا مو ناگنت
اوه که اگنت از ما بهترن کِن
جنگ آخرن په بکش
سرت بیارت در حد غَش
اگی تو رپری پس تو بش
وقتشن بخورت تو روت خَش
فرزین
شش سال نبودم همتو گپ بودی
میک اتخریدنُ خدای رپ بودی
تو واقعی نهیُ گپ ازنی همش
خملی نهی چطو آدم بودی
جُمه گشاد و شلوار گپ
دستمال سر سری کلاه کَپ
ونکوک ازنت تتو
جای ویکی اتگفتن په تو
چیزی مگه فقط هادا کله تکون
بگه کجا هَری وقتی فرزین شخوند
....

 1. بنده خدا گفت:

  خیلی مذخرف تا کما هستن اینا بالا نتان

 2. علی.چ گفت:

  عالی مثل همیشه .

 3. هو Pish گفت:

  با اینکه این سبک دوست امنیت ولی آهنگهای بد مست دوست امهه، مثل همیشه عالی

 4. بندری گفت:

  رپرباصدای جذاب تروبهتراز کما ایشستن ولی تو نوشتن تکس خیلی ضعیفن که اصل کارتکس قوین که کما خوبن

 5. بی طرف گفت:

  همه شو هنرمندن ما باید تشویق شو بکنیم تا کار هوی بهتری اجرا بکنن کاروی کما واقعا عالین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.