1. اسفندیار گفت:

    من که دارم از شما توقع بی دخل و ثروت
    بهر چی نگذشتی چاپ رسد ان نفطه نظر
    که شاید بخوانند مردم این شهر
    بهرشفاه همسرم ‌بفرستند صلوات بر محمد(ص)
    هرچند‌بینوا هستیم و دلتنگ قربانتان اسفندیار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.