متن آهنگ ادونوم یه روزی

ادونوم یه روزی دله مه امریت
حسرت دیدن تو وا گور ابریت
خوشید عشق مه عشق مه عشق مه
سیاهی دو شمونه تو شبریت

متن آهنگ عاقبت
مه موا امکه نمدی مه وفات
جون خو امکه مه فدات
حالا که اسیرت بودوم
اتگو برا به بهت ناموا

عجب حور و پری
گدازن ای دلوم رحمی بکن جان
که اسیر روی توم ای ماه طابان
وله سبزه مبش ای طوو تو ظالم
بکن رحموم که زندگیم به دستون

بله یاروم
بله یاروم بله یاروم یاره با وفایوم
بله یاروم بله یاروم یاره با وفایوم
بدو ای گل بی خاروم شوو روز انتظاروم
دختو مال اون محله خیلی گولوم ایدا

ای ولوم
ای ولوم از چه بنالوم
و از چند سفر به تو بیاروم
و بند برکه ساخت لنگه به تو بیاروم
نازنین بنین کناروم که از عشق تو بی قراروم
کف پات حنیر ببندوم

مه هر شو
عزیزوم به عزیزوم بش وفادار
بکن با مهر خوب بند از دلوم نار
مه اُمنین خورده خواه جان بدونت
همون جسم مثل کوه اخر بو به چون دار
مه هر شو مثل شم تا صب اسوزوم

متن آهنگ مه که مشتاقتوم
مه که مشتاقتوم عاشق رویتوم
مه که مشتاقتوم عاشق رویتوم
خیابون دلگشا در جستجوی توم
خیابون دل گشا پر مهرو وفا
یاری مستن سفید خیلی به اوه شوا
یار سمتن جوون خیلی به اوه موا
مه هستوم بی قرار پیش قاضی بریم
ببندیم عقدمون به مهر 40 هزار

متن آهنگ نکه بیای خونه ی مه
تو که رفتی که مرا از یاد بردی
دگر من ماندمو دگر من ماندمو
دوری و ماتم

متن آهنگ سیمین بدو
به مه تگو روز شوو دست ازت ناکشوم
به مه تگو روز شوو دست ازت ناکشوم
به تاق ابروت قسم که مه دست ازت ناکشوم نه
مه نه شوو خووم امن نه روز ارووم نه روز
همیشه مه در فکرتوم مه نه هوش امن نه قرار
از بس که خاطر خواه توم
سیمین بدو در بروم که مه بی پیکروم
به خاطره عشق تو از خونه در به دروم

متن آهنگ وقتی نامه م اخونی غار اکنی
تو وقتی که نامه م اخونی غار اکنی
تو وقتی که نامه م اخونی غار اکنی
کنجل چشمت با گیریغ پاک اکنی
دو مو بلند خو پریشون اکنی
اه مود بلند خو پریشون اکنی

تبلیغات

برچسب ها

  1. فرزام گفت:

    دمش گرم حسین خان

  2. علیرضا گفت:

    عشقی صداش

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.