تبلیغات

برچسب ها

متن موزیک كُنج زندان از آرشاوین

تِكِ دنیام ندی چنِ تو مو دوتی

بدا که با تو

کنج زندان خشن،
کنج زندان خشن ،
کنج زندان خشن

گپیای تو خشن همش حرف دلن

بدا که روزی تکِ خاک منزلن

بدا که روزی تکِ خاک منزلن

بدا که روزی تکِ خاک منزلن

روز اچيت ماه اچیت؛

سال اچیت عمر اچیت،

خاطرت ای گلم نابیت از یاد اُچیت

نابیت از یاد اچیت

تو اِش نور چشوم،

همی لحظی خشوم

بی تو هیچ زندگی

رنگی اوش نن بروم

رنگی اوش نن بروم

تِكِ دنیام ندی چنِ تو مو دوتی

بدا که با تو

کنج زندان خشن،
کنج زندان خشن ،
کنج زندان خشن

گپیای تو خشن همش حرف دلن

بدا که روزی تکِ خاک منزلن

تکِ خاک منزل ان
تکِ خاک منزل ان

مو ادونم حرف تو

مو اخونم چشم تو

مو ادونم چه اگوتای

تک تک قلب تو

عشق اول تو اش

عشق آخر تو اش

مُگه اوش بوردو دل

تا قیامت تو اش

تِک دنیام نَدی چِن تو مو پُسی

بدا که با تو کنج زندان خَش ان

کنج زندان خَش ان

کنج زندان خَش ان

گپیای تو خشن همش حرف دلن

بدا که روزی تکِ خاک منزلن

تکِ خاک منزلن
تکِ خاک منزلن

  1. پاییز گفت:

    بسیار عالی ….

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.