حالاحالوموندن رودستمو بیت شما فقط دورشیرینی اگری عین گیرغ
برعکس شمامصرف ماتلخین حالابگه به چه ابودن حسودیت
که شماتونتونست ماموکه لووخوببندوگرنه اگرم دری گل
خداروشکرسرکیف مواگپ بشم بارپ اندازه ایفل
بزابیادبالا یکم آدرنالین صدام که اشنوی نخورده مست ابی
تهم اکشیدت بخوبالا اگه مردری برات چه بخرم پفک یابستنی
تنهایی صاف اومکه استراحتی درکارنهه شووروکارم که الان همه
شواوامسه مابشن حقیقت این که باید مایه بنسی اه جون ودل
اولوش همه شواگوکسشعر ولی مه کاری اومکه که همه ایمان بیارن
اگه هم زاغورکارت نی بره سرفلکه افغانی وپتان زیادن
مه دگه ترسم نی اه هیچکه بالم بازن پرازدم روبه پیشرفت
اه بالا به همه ادیدم ریزه میزه نگاه دشمنم کن چطوخیتن

تبلیغات

برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.