تبلیغات

برچسب ها

متن موزیک انتحاری از محمد سزا

روبرو ببی بام کِه فاتِحَت خُوندَن
به خودت فرض کن کامِلاً مُردَه
گازکَشم کردن تو جادَه با چهارصَدُپنج
بارمم خُب بام معامِلَه کُن
وسط ای جمعیت حامِلِ بُمبُم
بالان ضامِنِ کُلتُم الان واضِحِن نُطقُم
هُوندَم با دِلِ پُر خُب بَرام خاطِرَن شُهرَت
تعصبی رپ اکنم نه به خاطِرِه شُهرَت
موتور پرایدی با ظاهِرِه پُورشَه
پُمپ مه اَکُنت به باکِت پُر، نَم
اهل تعارف ازنُم کامِل رُک گَپ
اسلیم نپیچ اگرُم کام اِ رُول گَپ
توپم تو تورِن مثل مایکِل جُردَن
مزمی اخورمِت مثل بالِ مُرغ پَه
ساکِت لُطفاً، بُکُن لاکِخُو جَمع
تا در بیاری پول کاسِبُ بَنگ
------------------------------------
"دَمُ دَمُ دَمُ غَنیمَت"
شعر بخون یخو ما بِخَندیم
مثل خروس شما باید بیاِی وسط
ما هم روتو شرط بِبَندیم
ردت اکنم ، پنجشنبه بازار
افروشمت مثل خواروبار
زنجیره ایم مثل تارا مارکتم
کل شهر پخشن صدام
------------------------------------
هدفت ا رپ چن پا هادت فاطی
زور نزن اکنی آب روغن قاطی
گل افروختنی تا پر کنی لاتی
توهم اتزدن که بهزاد شوکولاتی
بچه ای هنو تو برو بکن تاتی
صَلَواتی رَپ اَکُنی قروقاطی
کَلَمات تیر ، هَدَفُمی پَه مَماتی
حَمَلاتُم اَتُم بالان تَلَفاتُم
------------------------------------
نَبو یَبار رَد کنیم تِیک آف نَزَنیم!!
رپ چن برو گوش هاده اِسلام نَظَری
تو بچَه باید پاس کُنی اِمسال اَدَبیات
زیر برگت هم اِمضا اَزَنیم ما
گوش نَدَه اَگَه قَلبت ضَعیفن چون ای دَفعَه یَه خوردَه اِنشام خَطَرین داش
شما بودِی مثلِ افغانی زیاد که بیست نَفَری بالا نِیسان اَپَری، با
دوتا بوق همَه حول کاری وُ ریتُنن به بازی اِسهال اَدَمین،آب
قطعنُ شما اِصلاح طَلَبین
کل وِرسُتُ خلاصَه اَبوت به بنگ ُویدُ زِید با عَرَقیجات
چوکِ خوُبی ببی پِیک بات اَزنیم ما
پلی کُن اِمنِم پاک جِیز با تِک ناین هِی با شِیطان طَرَفیم ما
------------------------------------
زِ زِ زِ زِ زبُونِت گیرِن بِه مِه اِتدیدِن
سِز اِنتِحارین ابوبکر بغدادین رو رپ تعصبی اِن
با دُو اتام طرفت دنبالُم عِزرائیلِن
رو بیت ارِی تلو تلو اگِی شِرُو وِرُو جِلو فِلو خالوگپ هیچ نِی
بِهِت ادم مدال طلای رپ روی ویلچِر فیتیلَه پیچِت اکُنُم
مثلِ ووُلوم ادم پیچِت تا در بیاِد جیغِت مِثلِ یهود زیرِ تیغِ هیتلِر
کِبریتِنُ تینِرُ جونِ شیرینِت اِتریدِن تو رپ کِردِن تِکنیکی اِتنینِن
------------------------------------
قصد تعریف نیستُم ولی اَ وقتی تو پیستُم حریف نیستُم
قوی دیس کُن شاید فرجی بو اسمت رُو تو لیستُم
سمی زیستُم مثل کیستُم سربه نیستت اکنمُ معلوم نیستُم
تروریستُم یَرو چینُ روسیه وُ کمونیستُم
جای هر آشغالی نین تو پلی لیستُم
------------------------------------
رایمُ تِکستُ فلو بیستُم
ناک اُوت اِت اُمکه رو بیتُ
جاسکُ قِشمُ مینو کیشُ بندر بگرد لنگه نیستُم
سیاه مست نشتم پشت ای اِل ایکس
------------------------------------
دوبارَه وَقتِ تَختَه گازِن
دوبرابَر پَه پَکِن لازِم
دوبارَه فَکِت رو زمینن
شمارَمَم کِه هَستی دافِت
تو بانمکی تکی؟! باشِ! هر خری تَوا تو برو بیا پَه تو ای بازی مِه برو بیام هَه
ساحلِ شرقین، با مِه تو درگیر نَبَه کِه هفتیر اَتِتُ شمشیر
کاری بهت اُمنین ولی تو وقتی بکنی تحریک ارِی تو تحریم
یکی بِم گُفتی خیلی تو مُفتی، نظرِ لُطفی! موزیکِ قُفلی گوش ادِت مُفتی!
باید با کُلت تیر بزنی تو سرِ بی مخِ تُ*خمیش!
------------------------------------
کاما، کاما، کاما، کاما، کاماکازیم اتام یهو اترکت کل بازی
اِنتِحاری مِثلِ داعش اِعتِقادی مِثلِ نازی
اِفتِخاری بِم بِبازی بِهتِرِن اِ اِرتِکاب اِشتِباه
بی اِستِعدادیت اِتِفاقا اِکتِسابین
اِنتِظاری، پیشنهادی، اِنتِقادی، اِدِعایی هستُن هادِی اِطِلاع
بی اِنتِهامُ هستم اِشتِهای اِکستِرا به رپ وُ اِنقِلابی
اِنتِقام سختی اِن در اِنتِظار ای ترامپ لا*ش
------------------------------------
اوووووه!!
سَمَه کار؟ صَد دَرصَد!
های اَبی تو بَعدِ مَصرَف!
بَدمَست ترم اِ بَدمَست!
صَد صَفحَه رَپ اَ هَر سَرفَصل
فَلسَفَه گَنگ وُ
اَسلَحَه دَستُم
سَر به سَرُم مَنُن پَه سَگدَه
سَرت گیج اَریت اَکنی تو وَحشَت بَد
تَرو میس اَبی بَدتر اِ مَش اَحمَد
یَهو تیر اَتیت سَمت تو تَه تَه تَه
پَه شَرمَندَه کِه پَروَندَه اِ قَبل بَستَن
اَکشمت اَرَم مِه مَرحَلَه بَعد وُ مَسئلَه حَلِن هَه هَه هَه...

 1. فلیک گفت:

  از پیشگامان رپ جنوبی
  فلو های جنوبی و تکنیک مثال زدنی

 2. mammad گفت:

  bozorgtarin rapper bnd <3

 3. bhzd گفت:

  فوق العااااده بود عجب فلوووویی

 4. محمود گفت:

  عالییییی،،،هزار بار بشنوی بازم کمه

 5. م گفت:

  پرچم بندر بالان

 6. سالار گفت:

  دمت گرم بهزاد شکلات چطور به ذهت رسی :))) دایی بهزاد

 7. محمد گفت:

  امینم در بندر. به اسلام نظری پودر اتکه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.