فول آرشیو ابراهیم منصفی

دانلود تمام آثار انتشار یافته از زنده یاد ابراهیم منصفی | Ebrahim Monsefi از سایت جنوبی ها
? بصورت رایگان در اختیار بازدید گنندگان رسانه جنوبی ها ?

فول آرشیو ابراهیم منصفی

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
فول آرشیو ابراهیم منصفی
برای دریافت روی نام اثر کلیک کنید.
آثار بصورت تک تراک ???

اسیر
آواره
بد امکه
بارون بارکو
برکه ی خشک
بی کسی
بدو بدو
بلبل
چادر سوز
چشمه روشن
داد از ای دل
دفتر دل
دست خالی
دست سرنوشت
دست تنها
دگه م ناوا
دگم تنهام
دکلمه حافظ یک
دکلمه حافظ دوم
دکلمه حافظ سوم
دکلمه آواز در اندوه
دل خراب
دل تنگ
دلوم تنگن
دیر ابوت
دخت
دنیای مه
دخت گوده ای
گنج
گله
گیرکوم نهوندن
قصه ناخونده
گل سفید مریم
گل سرخ
گل و پل
همه فصلون دنیا
هر شو
جگنگ خلخال
کفتر
خواهش
خاطره
لبخند
مرد چیچکا
مینویسم
نهنگ
نتفه غم
عمر بر باد رفته
انروزون
غمگینانه
کاشکا

شروند
روزون جمعه
روزون رفته
سال تنهایی
شبانه
شعر ناسروده
شلال شلال
شوو تار
شوون بارون
تنهایی
وصال
یاد
یاد دیرین
یادومن
یار چغلو
یار عزیز
یاروم نتا
زکو زندگی
گل داوودی
سوگند