فول آرشیو احمد جمشید
 تمام آثار اجرا شده توسط احمد جمشید در رسانه جنوبی ها
|فقط شامل آثاری که در استودیو ضبط شده|
جنوبی ها دات کام
فول آرشیو احمد جمشید

فول آرشیو احمد جمشید
دله سنگت
گل ناز – ابراهیم آروین و موسی داوودی
راستی بگه – ابراهیم آروین
زینبَک
ای بایی لنگو – مجتبی تابدار