تمام آثار اجرا شده توسط بهراد در رسانه جنوبی ها

|فقط شامل آثاری که در استودیو ضبط شده|
جنوبی ها دات کام
 جنوبی ها دات کام

بهراد

بهراد نصیری
رویا رویا
وقتش نبود
سگِ کور