تمام آثار اجرا شده توسط عبدالله پورکرم از سایت جنوبی ها دات کام

جنوبی ها

تمام آثار اجرا شده توسط عبدالله پورکرم در رسانه جنوبی ها دات کام
|فقط شامل آثاری که در استودیو ضبط شده|
جنوبی ها دات کام
آثار قدیمی

بی رخ رفتی
دخت تاجر
مهسا
ممد
اون زمون
صید سبزه
شو عروسی
یاد قدیمون
یه سلام
جاسم

اجرای زنده
 اجرای زنده عود
حفله ۱
حفله ۲
حفله ۳
حفله ۴