تمام آثار اجرا شده توسط علی بستکی از سایت جنوبی ها دات کام

جنوبی ها دات کام

علی بستکی

آلبوم شاه داماد
فلفل
بلوچی
عربستون عرب
حنا بندون
دل
آلبوم علی بستکی و سعید محروم
تراک ۱
تراک ۲
تراک ۳
تراک ۴
تراک ۵
تراک ۶
تراک ۷
تراک ۸
تراک ۹
تراک ۱۰
تراک ۱۱
یارُ همدم – سعید محروم
یارو کجا رفت – سعید محروم
آلبوم تو عزیزی

دانلود یکجا آلبوم تو عزیزی
الا یاروم
الله الله
عاشقتوم
چشم مستوت
دلبر جانی
دُتُو بانمک
دُتُو امدی
ای زن
جونوم جونوم
لیلا سبک سپا
تو عزیزی
آلوم حفله
حفله – اسلام نظری و وحید آور
حفله تو عزیزی – اسلام و وحید
تک آهنگ
گیسو کمند – هادی صدری
بی قرار – آروین بستکی
بندری شرقی
بهترینوم
احساس
عشق مو
فرشته عشقوم
گل ناز
ستاره
شاه داماد – تکراری
دلوم ایگفتن – مهرشاد و سعید محروم و امید بندری

سبزه – مهرشاد

تراک