تمام آثار اجرا شده توسط علی عربی در رسانه جنوبی ها
|فقط شامل آثاری که در استودیو ضبط شده|
جنوبی ها دات کام

علی عرب
دخت بندری