تمام آثار اجرا شده توسط محمد منصوراز سایت جنوبی ها دات کام

بزودی کامل میشود

تمام آثار اجرا شده توسط محمد منصور در رسانه جنوبی ها
|فقط شامل آثاری که در استودیو ضبط شده|
جنوبی ها دات کام
عکس – مرشد
ناز
امفرستا قاصدوم
سبزه خالدار
صحر رفتوم
تعجب از حوصنت
تو نور مهتاب
یالا چقدر
زنکا از فراق شو
به قربون
به مه هوندن که به هر دریا زمین نین
به مثل
به قربونت بشوم
بهتر از امروز جان فرست برام نین
برو مجرم مکن دل خو
امشب دلم میخواد تا فردا
عشق تو بهم بود افتخار
که یارون حالا ای یارون گلن
مه چند سال با غم دچاروم
مه هوم الو مهتری
نازن بیشته به دل
امدی ایکردا
پدر ای کوه رنج
رفتوم به خونش امزا در
راز مه خودت ادونی ای خدا
روز یک شنبه نه راهوم
سلام علیکم
تا کی ای تن دور از تو کفتن
توی ستاره آسمونی
توبه کردم
تراک ۱
تراک ۲
وعده تدا به مه
وصال ماه پیکار
یادش بخیر
یه جا شوکه اشتباه