فول آرشیو یوسف هادی

دانلود آهنگهای یوسف هادی از سایت جنوبی ها دات کام

Download Full Archive Yousef Hadi JonubiHa.CoM

دانلود آهنگهای یوسف هادی

 

ای دلوم که دلبروم نتا

عروسی

از کوچیکی

بخت بد

بدا

بنشین

بی وفا

بی کلام

بردی دله مرا

چین بکنه چین واکنم

دستمال بازی

دلبر ورژن اول

دلبر ورژن دوم

دله مو تاش شوا

دله پر درد

دلوم جانی

دلوم نی جگروم نی

دخت بندری

دُته همسایه

دُتُ امدی

اسموش نادونم

فریده

فصل نو بهار

فرشته

قامتوش

گل اتاروم

گل گلزار

گل شفتالو

گلوم شبرنگ

گلزاروم

هوش

جانی

جانی ما کنار

جوانی

خباز فقیر

کریکی

کلثوم

مجنون

مریمی

مو نادونم چه کنم

نای نای جونوم

نسیما

ناز اکن ورژن اول

ناز اکن ورژن دوم

نصف شو شد دلوم آو شد

اُشبری اُشبری

رنگوم زردن

روسوا

سمار

سر تراشی

سرو سامون

سره بلند

شاه خوبان

شلوا

شلوغ

تویش

وفا

وای وای اُم ناشا

یا علی

یک شووی تا صبح خوو ما چشم ناکت

زهره از تو منی

ای بی وفا

اخی که دلبروم نتا

شو حنا

فول آرشیو یوسف هادی از جنوبی ها