گروه استان‌ها-استاندار هرمزگان گفت: در تمامی نقاط مرزی استان و همچنین در جزایر و مناطق آزاد هرمزگان، نظارت و کنترل جدی بر ترددها صورت می‌گیرد تا به محض شناسایی سویه‌های جدید ویروس کرونا از ورود به استان و کشور جلوگیری شود.