نقطه حساس آهنگ جدید سینا شعبانخانی

متن ترانه

یکم میخَنده یکم میگریه ، یه خَم خاصی تو ابروشه

وَقتی یه لَحظه راه میره قَلبم ، میخواد از این رو اون رو شه

وَقتی که چشماش قُفله رو چشمام ، یه حِس نابی تو چشماشه

نُقطه ی حَساس دُرست هَمینجاست ، نکنه سُفره ی دِل وا شه

تا حالا تو هَمه عُمر یه بارم ، نَبوده تو نَخ عِشق این دِل

حالا نِمیدونه که چیکارست ، وَسط بَرزخه عِشق این دِل

بَر نمیداره یه لَحظه نِگاشو ، از رو نِگاه مَن این صَیاد

نکنه وا بده دِل بیقرارم ، حُجب و حَیارو ببره از یاد

مَن میترسَم عاشِق و دیوانه شم

شَمع مَن باشی بَرات پَروانه شم

مَست این نگاه عاشقانه شم

مَن میترسم

مَن میترسم دِل ببازم آخرش

عاشق بودن خَسته واسم باورش

عِشق و جدال نابَرابرش

مَن میترسم

تبلیغات

متن موزیک نقطه حساس از سینا شعبانخانی

یکم میخَنده یکم میگریه ، یه خَم خاصی تو ابروشه

وَقتی یه لَحظه راه میره قَلبم ، میخواد از این رو اون رو شه

وَقتی که چشماش قُفله رو چشمام ، یه حِس نابی تو چشماشه

نُقطه ی حَساس دُرست هَمینجاست ، نکنه سُفره ی دِل وا شه

تا حالا تو هَمه عُمر یه بارم ، نَبوده تو نَخ عِشق این دِل

حالا نِمیدونه که چیکارست ، وَسط بَرزخه عِشق این دِل

بَر نمیداره یه لَحظه نِگاشو ، از رو نِگاه مَن این صَیاد

نکنه وا بده دِل بیقرارم ، حُجب و حَیارو ببره از یاد

مَن میترسَم عاشِق و دیوانه شم

شَمع مَن باشی بَرات پَروانه شم

مَست این نگاه عاشقانه شم

مَن میترسم

مَن میترسم دِل ببازم آخرش

عاشق بودن خَسته واسم باورش

عِشق و جدال نابَرابرش

مَن میترسم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.