نباشی خیلی بهتره آلبوم جدید هادی صدری

Download Album New Hadi Sadri Nabash Khali Behtare
انتشار رسانه جنوبی ها

 

#هادی_صدری

متن آلبوم هادی صدری بنام نباشی خیلی بهتره

بیست و هفتوم که بیاد
بیست و هفتوم که بیاد تازه سه ماهن که تو اتگو دور چشمونت سیاهن
که مه امگو به چه دستونت الرزت تو جواب اتدا به عاشقی اَاَرزت
بیست و هفتوم که بیاد تازه سه ماهن که تو اتگو دور چشمونت سیاهن
که مه امگو به چه دستونت الرزت تو جواب اتدا به عاشقی اَاَرزت
عاشق بودن چه ایشه سود وقتی ای خیابونو تموم ابو زود

 

 

ای راه نه راهشن

گمون مکن حال تو هیشکا نادونت کاروت همه زیر جوُلَکینو پنهون
ای راه نه راهشن که ارفتی ای جان
ای راه نه راهشن که ارفتی ای جان
از راه اَتی کوکو ردیفو خندون
بُش حریر چادورت به دندون
نادی مُحلو اَبی غرکِ محله

 

 

عزیزم کجای کاری

تورو خیلی وقته گذاشته رفته دیگه پیشت نمیاد هفته به هفته
تو هنوز عاشقی و چشم انتظاری هیجان داریو خیلی بیقراری
عزیزم کجای کاری عزیزم کجای کاری
دیگه از بوسه و خنده خبری نیست از دوتا چشمای عاشق خبری نیست

 

به چه ایناوا روزگار

ای که شوو دو چشمونت خیالی نین تا صبح بشت
به چه ایناوا روزگار با ما یه ذره خوب بشت
تو اوه سر دنیا غریب مه ای طرف تنها و تک
بدو تا قلبوم نبودن بیشتر از ای پر ترک

بی تو مه هیچوم

بهِ همدگه ناگینیم غمگینوم از غم دوریت مه خیلی سنگینوم
نفسوم توی دلوم مُردن انگار گیجوم بی تو مه هیچوم
بهِ همدگه ناگینیم غمگینوم از غم دوریت مه خیلی سنگینوم
نفسوم توی دلوم مُردن انگار گیجوم بی تو مه هیچوم
بَخدا دل دل خسته دل مه دل شکسته دل مه
ای دل ای دل تو به چه از سنگن
تو ای روزون سر پاییزی تو باز بهار دل غمگینی

 

دخت خاله گپو

تو با دخُت خاله گَپوت هَمو که اِبافته موُت
همو که غاییه هیش شیک و پیک نِشته پَلوت
تو با دخُت خاله گَپوت هَمو که اِبافته موُت
همو که غاییه هیش شیک و پیک نِشته پَلوت
به چه رفتی وُ وسط چمک توکه
به مه با یک تا اشاره دَک توکه
تو که قدروم ادونی همه حرفوم اَخونی
به چه تو رفتی وسط به چه اِتکه نادونی

 

کوچه بن بست

اگه تو کوچه بن بست یه پسین راه تو ایبست
سر خو ایکردی زیرو بی خبر جلوی وادا
تو به روی خو مَیا
ایبو اسمتو به نرمی ایگه دستتو به گرمی
ایگو برگرد تو دوباره تو چششون نهستا شرمی
تو وا رو خو میا
اگه پا به پای تو هوند رفتی تو داخل خونه
پشت در موند تا سر شُوم تو به رویه خو میا
پشت در موند تا سر شووم ایفرستا صدتا پیغون
هرکه ایگو چه نکردی جار ایزا منتظر توم تو به رویه خو میا

گدار سرحدی

اتدی به مه با هم شودی خوبت بو پای گدار سرحدی خوبت بو
چقدر اُمگو تو مُجاب نبودی امگو باید ببینومت بزودی
امگو عزیزوم بخدا صلاح نین اتگو دیدن یه نظر گناه نین
امگو عزیزوم بخدا صلاح نین اتگو دیدن یه نظر گناه نین
از همو اول به دلوم بد هوندَ ولی مه هوندوم با سلام و خنده

 

محرم سفر

با خو اگم کاش بشت زودتر سر محرم و سفر
حاجتی نین بگم به چه تو خیلی خوب اتهه خبر
با خو اگم کاش بشت زودتر سر محرم و سفر
حاجتی نین بگم به چه تو خیلی خوب اتهه خبر
عشق تو به مهِ ن نازنین اینناهادن حال و روز

ناز دو چشمونت

پابش بدو یه بار دگه تا غم و غصه دور بشت
پابش بدو یه بار دگه تا غم و غصه دور بشت
ناز دو چشمونت ندیدم چشم حسودون کور بشت
دختو کوچه دلت شلوغن مگه ای حرفونت دروغن
ای صرابن یا که دیریان سرنوشت ما اِتوکان

 

به دلوم مکن ول

تو که همیشه یارومی همیشه کنارومی
به همی همیشه ای دل به تو جار ازنت
دل فقط اسیر تون یه اسیر پیرتون
به دلوم مکن ول که به خو دار ازنت
تو که همیشه یارومی همیشه کنارومی
به همی همیشه ای دل به تو جار ازنت
دل فقط اسیر تون یه اسیر پیرتون
به دلوم مکن ول که به خو دار ازنت
دل تا با تو آشنا بو به خو یادی رفت
بنده عشق شما بود به خو یادی رفت

 

دانلود آهنگهای هادی صدری

نباشی خیلی بهتره

 

اینستاگرام پیج جنوبی ها

 

تبلیغات

بشنوید و دریافت کنید...

دانلود آلبوم هادی صدری بنام نباشی خیلی بهتره
  • دانلود آلبوم هادی صدری بنام نباشی خیلی بهتره
  • نباشی خیلی بهتره
  • هادی صدری

برچسب ها