تیزر همی دختو بسیار زیبا از عمران طاهری

Video Emran Taheri Hami Dokhto (JonubiHa)

متن آهنگ جدید همی دختو عمران طاهری

گرفتاروم ایکردن همی صورت ماهش
همی خنده شیرین همی طرز نگاهش
گرفتاروم ایکردن
همی حس لطفیوم
همی سادگی مه
همی قلب ضعیفوم
همی دختو که اَبروش کَمونن
همی دختوو که خیلی خیلی جونن
همی دختوو که خیلی ماه مهربونن
گرفتاروم ایکردن به مه خاروم ایکردن
همی دختوو که اَبروش کَمونن
همی دختوو که خیلی خیلی جونن
همی دختوو که خیلی ماه مهربونن
گرفتاروم ایکردن به مه خاروم ایکردن
صداش خَش تر از بارون اَنینت روی پوسوم
دلوم ضعف اریت ناتونوم سر پا دگه وُستوم
همه به مه اَگن اُف یکم به خو بکن جمع
اگه صبر بکنی تو اَرسی یه روز به هم

تیزر همی دختو

ولی دست خودوم نین شبینوم به اوه هر بار
دو دستونوم اَلرزت به چشمونوم ابو تار
ولی دست خودوم نین مه هم عاشق و کم رو
فقط با خودوم اگم که اَمان از همی دختو
همی دختوو که اَبروش کَمونن
همی دختوو که خیلی خیلی جونن
همی دختوو که خیلی ماه مهربونن
گرفتاروم ایکردن به مه خاروم ایکردن
همی دختوو که اَبروش کَمونن
همی دختوو که خیلی خیلی جونن
همی دختوو که خیلی ماه مهربونن
گرفتاروم ایکردن به مه خاروم ایکردن

یوتیوب جنوبی ها رو دنبال کنید

تبلیغات

برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.